Moje tajné túžby

Vraj, každý chlap je večné dieťa. Asi to bude pravda aj o mne. Jednou z mojich tajných telesných túžob je vlastniť, alebo aspoň si z chuti pojazdiť na nejakom silnom cestnom motocykli…

Čítaj ďalej

Nevídaná investícia pre nových podporovateľov TCK - do konca roka 2007


Ešte stále platí nevídaná ponuka z nadácie, keď za každú 1Sk od nového darcu zo SR nadácia pridá ďalších 5Sk až do výšky 144tisíc Sk od tuzemských sponzorov (čiže celkom ide o ďalších 720tisíc Sk.  Zatiaľ sme asi tak na pol ceste.). Ide o jednu z posledných možností ako získať finančné zdroje prostredníctvom nadácie pre programy TCK a zároveň ako povzbudiť ľudí zo Slovenska k pravidelnej podpore našej/Jeho služby. Získané zdroje (naviac) od nadácie použijeme na realizáciu KPM, pre Školu pracovníkov s mládežou, na prípravu letných táborov, ako aj pre administratívne zabezpečenie chodu organizácie. Váš dar bude použitý podľa vášho rozhodnutia. Prosím, ak ste minulý rok nepodporili našu službu, alebo by ste chceli navýšiť Váš dar oproti minulému roku,  zvážte, či toto nie je práve pre Vás príležitosť investície do budovania Jeho kráľovstva tu na Slovensku.

Elements – Život v Kristovi


Multimediálne materiály pre mladých kresťanov
Radujem sa z toho, že v spolupráci s našou partnerskou organizáciou Josiah Venture sme toto leto vydali multimediálne materiály pre prácu so znovuzrodenými študentmi pod názvom Elements – Život v Kristovi. 10 lekcií obsahuje video svedectvá kresťanov, biblické štúdia a materiály pre vedúcich skupiniek určených najmä pre stredoškolákov a vysokoškolákov. Elements sú zamerané na budovanie základov kresťanskej viery a vzťahu s Kristom. Keďže sú naplnením našej potreby mať k dispozícií niečo vhodné pre následnú prácu po anglických jazykových táboroch, sú v anglickom jazyku s titulkami (v 11 jazykoch).

Čítaj ďalej

Personálne zmeny v TCK


Od nového školského roku máme dvoch nových pracovníkov (žiaľ nie sú na obrázku), ktorí budú pracovať pre TCK do konca júla 2008.  Maruška slúži ako lektor a mentor v programe ŠPM a zároveň slúži prostredníctvom misijných výjazdov, najmä na východnom Slovensku. Náš nový pracovník Vili Sýkora je zapojený najmä v projekte Konferencia pre pracovníkov s mládežou a pri príprave letných evanjelizačných táborov. Tešíme sa z ich služby. Na začiatku budúceho roka k nám pribudne nový misionár, náš veľmi dobrý priateľ Ryan Schultz z USA.

Čítaj ďalej

Nový školský rok Školy pre pracovníkov s mládežou (ŠPM)


Otvorili sme ho tento mesiac. Do školy sme prijali 16 študentov z jedenástich zborov a troch denominácií v SR.  Škola je zameraná na prípravu laických vedúcich v mládežníckej službe. Tento rok som prevzal vyučovanie zamerané na rast osobného charakteru.

Čítaj ďalej

Evanjelizačné tábory počas leta


Počas tohto leta sme sa ako pracovníci TCK podieľali na príprave a na organizovaní anglických konverzačných táborov so štyrmi zbormi v SR. Ovocie, ktoré prinášajú tábory tohto typu potvrdzujú skutočnosť, že tento druh táborov je zatiaľ najefektívnejším nástrojom na zvestovanie evanjelia, cez osobné vzťahy ako aj vhodným výberom večerných tém.  Tento ročník táborov bol najmä siatím. Rozhodnutie pre Krista urobili iba 4 ľudia (spozorovali sme, že každý štvrtý rok vidíme väčší počet znovuzrodených študentov).

Čítaj ďalej

Víkend v Leviciach

Minulý víkend sme boli spolu s kolegami Drahom a Mariannou v Leviciach na víkendovom stretnutí pre vedúcich skupiniek. Hovorili sme na ňom o práci v malých skupinkách, vyučovali sme ako induktívne študovať Písmo a ako si pripraviť otázky vhodné pre vedenie biblického štúdia.

Čítaj ďalej

Čo nové u Hrubovcov?


Všeličo. Predovšetkým snáď to, že v marci 2008 by sme sa mali presťahovať do o 18m2 väčšieho, štvorizbového bytu, ktorý je v blízkosti školy, do ktorej chodia naše deti. Vzhľadom na bytovú situáciu a vývoj cien v Žiline je to pre nás zázrak. Pán Boh sa ku nám zachoval opäť veľmi milostivo.  Deti rastú ako z vody. Miška ma už dorástla a Danielka sa za posledné leto tiež dosť vytiahla.  V škole sa im darí primerane ich úsiliu a zdá sa nám, že do nej rady chodia. 

Čítaj ďalej

Stránka 1 z 2 stránok  1 2 >