Opätovná výzva pre Slovenskú televíziu -  Exit 316


Cez leto sme opäť oslovili Slovenskú televíziu so žiadosťou vysielať sériu evanjelizačných programov pre mládež vyrobenú našimi partnermi v ČR pod názvom Exit 316. Kladné rozhodnutie je podmienené súhlasom biskupov dvoch najväčších denominácií v SR. Či ho na tento program dostaneme, sa ukáže za krátky čas.

Čítaj ďalej

Podaj to ďalej!


Prípravy Konferencie pre pracovníkov s mládežou (KPM 2010 pravdepodobne pod názvom Štafeta – podaj to ďaľej) sa už rozbehli. V apríli 2010 by sme chceli konferenciu zamerať na tému učeníctva na základe 2.Tim. 2:2. Inšpiráciou k výberu tejto témy bola účasť nášho tímu na konferencii Josiah Venture v ČR, ako aj potreba podávať štafetu učeníctva v našej krajine ďalej.

Čítaj ďalej

Nový školský rok ŠPM 2009/2010


Prvý októbrový víkend sme otvorili už v poradí ôsmy ročník Školy pre pracovníkov s mládežou (ŠPM). Z dôvodu 2x3 vízie sme prijali dvojnásobný počet študentov (21) oproti minulému roku a to z dvoch denominácií a zo 14 zborov. Práca s takto veľkou skupinou má oproti minulosti odlišnú dynamiku,  veríme však, že i tak budeme môcť zabezpečiť dostatočne kvalitné vyučovanie a tiež aj starostlivosť o študentov, ktorí vo svojom zbore pracujú s mládežou.

Čítaj ďalej

Zmysluplné leto je za nami


Sedem anglických táborov organizovaných s ôsmimi partnerskými zbormi v SR (ECAV Košice, Bardejov, Prešov, AC Rožňava, CB Žilina a Levice a BJB Bratislava – Viera a Palisády) pre stošesťdesiatosem študentov nám prinieslo nové skúsenosti v službe.  Považujem to za zázrak, že v čase krízy, keď bolo zložité zborom v USA poskytnúť tímy pre tento projekt, sa všetky plánované tábory uskutočnili a tiež to, že Pán Boh dal silu najmä našim 9 dobrovoľníkom zo zahraničia viesť 3 tábory za sebou.

Čítaj ďalej

Noví TCK pracovníci

V práci TCK máme troch nových kolegov. Josh, ktorý bude po skončení anglických táborov slúžiť a pomáhať našim partnerským zborom v práci s mládežou až do decembra.

Čítaj ďalej

Stránka 1 z 1 stránok