Podaj to ďalej!


je názov Konferencie pre pracovníkov s mládežou (KPM), ktorá bude necelý týždeň po Veľkej noci v Žiline. Hlavným rečníkom bude Dave Patty, ktorý na KPM už slúžil niekoľkokrát, naposledy pred tromi rokmi. Veľmi sa všetci na konferenciu tešíme.

Čítaj ďalej

Ako ďalej TCK?


Na začiatku roka sme sa stretli, aby sme hodnotili službu TCK a hovorili o nasledujúcich troch rokoch. Čo by sme chceli vidieť? Čo by sa malo zmeniť? V akej oblasti si nás chce Pán Boh použiť? Ako pomáhať zborom s výchovou vedúcich, aby roky v dospelosti boli produktívnejšie než roky počas mladosti?

Čítaj ďalej

Nová rodina v TCK – Ed a Wendi Rumbold


sa v januári presťahovali do Bardejova. Oslavujeme div, ktorý sa udial. Tento relatívne mladý pár s piatimi deťmi opustil svoju širšiu rodinu, krajinu pohodlia, kultúru, priateľov, svoj dom i zamestnanie. Ed predal svoju firmu a s rodinou sa vydali na toto dobrodružstvo s Ním. 

Čítaj ďalej

Víkendové  školenia pre ŠPM tímy


sme organizovali v Leviciach a vo Veľkom Slavkove. Hlavnou témou bola mládežnícka práca so zámerom.  Boli sme poctení poslúžiť doteraz najväčšej skupine pracovníkov s mládežou. Na záver stretnutia v Slavkove som hovoril o pochybnostiach (z evanjelia Lukáša 7.18-29), ktoré nás v službe tak často sprevádzajú.

Čítaj ďalej

Netradičný  spôsob zvestovania evanjelia - Exit Tour na Slovensku


Následnú  prácu po Anglických jazykových táboroch (KECY) chceme podporiť  na jeseň novým projektom Exit Tour - veľkou evanjelizačnou akciou na stredných školách.  V každom meste by mala trvať štyri dni. Počas vyučovania chceme poslúžiť stredoškolákom prednáškami o AIDS, drogách, fajčení, vzťahoch, atď.

Čítaj ďalej

Stránka 1 z 2 stránok  1 2 >