KPM vďaka


KPM 2013 na ktorej sme tak veľa pracovali a za ktorú sme sa hodne modlili je za nami. Naše túžby a modlitby Pán Boh naplnil a v mnohom aj predčil. Pred konferenciou sme túžili mať aspoň 200 pracovníkov s mládežou, ktorí by sa jej zúčastnili od prvej časti. Pán Boh toto číslo takmer zdvojnásobil. Celkovo zaregistrovaných na KPM 2013 - v konečnom počte bolo viac ako 600 ale to najpodstatnejšie bolo to, že sme videli ako Pán Boh koná.

Čítaj ďalej

Stránka 1 z 1 stránok