Car show

Old Car show vo Wheaton

Rekonštrukcie budovy TCK od 2007 do 2012

- Opravy Kompas-u od 2007 do 2012

Ako riešiť rómsku otázku?


Dobrý návod vidím v tomto videu z televízneho vysielania Pošta pre teba. Myslím si, že je to návod jedinečný, nadprirodzený  a preto aj fungujúci. Ak potrebuješ kúsok povzbudenia do života s Pánom Bohom, tak si na správnom mieste. Pozri si video na http://stv.livetv.sk/tvarchive//video/video.html?video=41460
Stojí to za to! 

Rómska osada

Ako veľmi sme bohatí, máme okolo seba toľko vecí, ktoré sú naviac, vecí, ktoré nepotrebujeme nevyhnutne k životu. Keď som sa na krátku chvíľu ocitol v rómskej osade n východnom Slovensku, bol som premožený súcitom voči núdznym, ale aj vďačnosťou za to, že som sa iba z milosti narodil v rodine, ktorá netrpela nedostatkom.

Akvárium Atlanta

Som presvedčený, že každý človek niekoho, alebo niečo uctieva. Neprestajne, či chce, alebo nechce, či o tom vie, alebo nevie. Trojhodinový pobyt v „Akvárium“ Atlanta ma viedol k uctievaniu Hospodina novým, nadchýnajúcim spôsobom. Ken a Sara, vďaka za sprostredkovanie tohto zážitku.

Strana 1 z 2 stránok  1 2 >